scroll down

Darknet monitoring

Overname van werknemersaccounts is een vorm van online fraude die optreedt wanneer criminelen gestolen logins gebruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsaccounts.

Zeker wanneer medewerkers vaak hetzelfde wachtwoord gebruiken voor verschillende online accounts, is het voor criminelen relatief eenvoudig om logins opnieuw te gebruiken. De wachtwoorden worden verkregen via datalekken of keyloggers en zijn vaak te vinden op het dark web.

Trustteam Darknet monitoring geeft u inzicht in de namen en wachtwoorden die betrokken zijn geweest bij datalekken, waardoor uw bedrijf deze vorm van accountovername vroegtijdig kan voorkomen.

Contacteer ons voor een onderzoek op het dark web!

  • One-stop-shop voor uw IT
  • Beheer van eigen datacenters