scroll down

Recyclage software

IS UW BESTAANDE SOFTWARE UP-TO-DATE OF KLAAR VOOR DE SCHROOT?

Binnen de recyclage ontstaat de laatste jaren een nieuwe tendens. Documenten en registraties ondergaan steeds strengere controles waardoor bedrijven ook steeds meer processen dienen te volgen. Het belang van informatie en opvolging binnen de recyclagesector is dan ook onmiskenbaar.

Trustteam is marktleider wat betreft recyclagesoftware. Met kennis in verscheidene sectoren kan u terugvallen op een sterke know-how. Ons ontwikkelingsteam zorgt ervoor dat de nieuwste standaarden binnen onze software steeds voorhanden is. Digitaliseren binnen de recyclagesector is geen keuze, maar een noodzaak die werd opgelegd vanuit de overheid.

 

Troeven

 • Afvalstoffenregister
 • MATIS
 • Recupel
 • Fostplus
 • Valipac
 • OVAM
 • Afvalcodes: Eural, R&D, Verpakking, IIIA, IIIB...
 • Vervoersdocument: identificatieformulier, bijlage VII, (e-)CMR
 • Koppeling weegbrug, weegschaal, cash-control (betaaltoestel), camerabewaking
 • Specifieke toepassingen voor recyclage van verschillende soorten materialen (metalen, hout, plastic, huisvuil,...)

MATIS

De nieuwste stap in digitalisering van uw recyclagestromen wordt in 2022 geïntroduceerd door OVAM. De OVAM bouwt namelijk een nieuw datamonitoringsysteem: MATIS. Dat moet niet alleen de productie van afvalstoffen meten, maar ze ook traceren in het recyclageproces en uiteindelijk hun toepassing in nieuwe producten in kaart brengen.

 

Een vlotte implementatie

Trustteam garandeert een vlotte implementatiefase die gemiddeld tussen de drie à zes maanden in beslag neemt. Aangezien wij een all-in pakket aanleveren, is alles voorhanden (koppeling met weegbrug, afvalstoffenregister, bijlage VII, OVAM, Fostplus, …).

Identificatieformulier

Het e-identificatieformulier bevat alle noodzakelijke elementen zoals opgelegd door OVAM. Bovendien verloopt het grootste deel van dit proces automatisch. Meer informatie over het identificatieformulier kan u hier terugvinden.

Referenties

Bionerga Tivaco Comet Groupe OVMB Degels Metal

 • One-stop-shop voor uw IT
 • Beheer van eigen datacenters