scroll down

GDPR en verwerking persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR, de General Data Protection Regulation, van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de nationale reglementeringen van alle Europese Lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet. Het doel van GDPR is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun gegevens. 

Uiteraard heeft ook Trustteam de nodige stappen ondernomen om GDPR compliant te zijn. Documenten die voor onze klanten van belang zijn, zijn de verwerkersovereenkomst en de Statement of Applicability

Download hier de verwerkersovereenkomst.

 

  • One-stop-shop voor uw IT
  • Beheer van eigen datacenters